SIKA PROOF MEMBRANE MÀNG CHỐNG THẤM


"SIKA PROOF MEMBRANE MÀNG CHỐNG THẤM". Sản phẩm SIKA PROOF MEMBRANE MÀNG CHỐNG THẤM là sản phẩm Polyme tổng hợp ở dạng tấm hoặc cuộn, có hệ số thấm rất thấp, sử dụng để chống thấm cho công trình. SIKA PROOF MEMBRANE MÀNG CHỐNG THẤM sử dụng lót đáy bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh.

SIKA PROOF MEMBRANE MÀNG CHỐNG THẤM có độ bền hàng trăm năm được sử dụng để lót đáy bãi rác thải hợp vệ sinh theo quy trình tiêu chuẩn môi trường nhằm ngăn chặn nước rỉ rác ô nhiễm nguồn nước ngầm và môi trường xung quanh, ngăn nước mưa, thu khí ga, ngăn mùi, chống ô nhiễm... (SIKA PROOF MEMBRANE MÀNG CHỐNG THẤM)Thông tin "SIKA PROOF MEMBRANE MÀNG CHỐNG THẤM"


Màng HDPE

Màng HDPE

Màng HDPE Màng HDPE Solmax có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực màng chống thấm. Danh tiếng Solmax có được là dựa vào chuyên môn trong việc cài đặt các sản phẩm địa kỹ thuật, dựa trên kiến ​​thức đạt đến mức độ nghệ thuật của công nghệ cũng như các chính sách quản