Màng chống thấm hdpe giá


"Màng chống thấm hdpe giá". Sản phẩm Màng chống thấm hdpe giá là sản phẩm Polyme tổng hợp ở dạng tấm hoặc cuộn, có hệ số thấm rất thấp, sử dụng để chống thấm cho công trình. Màng chống thấm hdpe giá sử dụng lót đáy bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh.

Màng chống thấm hdpe giá có độ bền hàng trăm năm được sử dụng để lót đáy bãi rác thải hợp vệ sinh theo quy trình tiêu chuẩn môi trường nhằm ngăn chặn nước rỉ rác ô nhiễm nguồn nước ngầm và môi trường xung quanh, ngăn nước mưa, thu khí ga, ngăn mùi, chống ô nhiễm... (Màng chống thấm hdpe giá)Thông tin "Màng chống thấm hdpe giá"


Cung cấp màng chống thấm HDPE

Cung cấp màng chống thấm HDPE

Cung cấp màng chống thấm HDPE Cung cấp màng chống thấm HDPE Màng chống thấm HDPE là tên viết tắt Hight density polypropylenne, màng chống thấm HDPE chứa 97.5% nhựa nguyên sinh, 2.5% còn lại bao gồm cacbon đen, chất ổn định nhiêt, chất kháng tia UV vì vậy HDPE không độc hại và có