Màng chống thấm Bitum Idropol Copernit


"Màng chống thấm Bitum Idropol Copernit". Sản phẩm Màng chống thấm Bitum Idropol Copernit là sản phẩm Polyme tổng hợp ở dạng tấm hoặc cuộn, có hệ số thấm rất thấp, sử dụng để chống thấm cho công trình. Màng chống thấm Bitum Idropol Copernit sử dụng lót đáy bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh.

Màng chống thấm Bitum Idropol Copernit có độ bền hàng trăm năm được sử dụng để lót đáy bãi rác thải hợp vệ sinh theo quy trình tiêu chuẩn môi trường nhằm ngăn chặn nước rỉ rác ô nhiễm nguồn nước ngầm và môi trường xung quanh, ngăn nước mưa, thu khí ga, ngăn mùi, chống ô nhiễm... (Màng chống thấm Bitum Idropol Copernit)Thông tin "Màng chống thấm Bitum Idropol Copernit"


Màng chống thấm gốc Bitum

Màng chống thấm gốc Bitum

Màng chống thấm gốc Bitum Màng chống thấm gốc Bitum Http://arcofnorthwebster.com/ là nhà phân phối chính thức và thi công lắp đặt sản phẩm màng chống thấm HDPE của các hãng nổi tiếng trên thế giới tại thị trường Việt Nam như: HuiTex – Đài Loan (là nhà sản xuất lớn và có uy tín